Phôi Đa Lớp Everest

Dòng phôi Everest Multilayer là phiên bản đầy tự hào khi tạo ra sự chuyển tiếp mượt mà của 4 lớp sứ Zirco, đảm bảo tính thẩm mỹ tối ưu cho phục hình Full Contour, Cutback cho mọi vùng răng.

Everest Multilayer AT

Phôi đa lớp cho vùng răng cửa, thích hợp cho các chỉ định:

- Full Contour  

- Vùng răng trước  

- Cầu, mão lẻ  

Xem chi tiết
Everest Multilayer PT

Phôi đa lớp cho vùng răng sau, đáp ứng các chỉ định: 


- Phục hình full contour

- Cho vùng răng sau  

- Mão, cầu, cầu dài, all-on-4  

Xem chi tiết
Everest Multilayer UVS

Phôi đa lớp nung nhanh. Ứng dụng cho các chỉ định:

- Full Contour

- Răng trước/Răng sau

- Mão lẻ tới Toàn hàm

Xem chi tiết