Phôi Đơn Lớp Razor

Đa dạng về độ trong mờ và độ bền uốn, Razor đáp ứng được tất cả các chỉ định phục hình cần có như Sườn Zirconia, Mão lẻ Cầu răng, phục hình Implant, che cùi.

Razor 1300/1400

Phôi đơn lớp làm sườn, hoặc cho các chỉ định:

- Mão răng sau

- Sườn cầu dài  

- Sườn toàn hàm  

 

Xem chi tiết
Razor 1100

Phôi đơn lớp làm Full contour, hoặc cho các chỉ định:

- Inlay 

- Sườn  

- Full  

- Toàn hàm 

 

Xem chi tiết
Razor 800

Phôi đơn lớp làm Full contour, hoặc cho các chỉ định:

- Veneer

- Inlay 

- Mão răng trước  

- Cầu răng trước  

 

 

Xem chi tiết
Razor Cap

Phôi đơn lớp che cùi

- Sườn 

- Sườn cầu dài  

 

 

Xem chi tiết